Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

ÜRÜNLERİMİZ

 

 • Ürettiklerinin %90 'ı 25 ülkeye ihracat

 • AC Motor Sürücüleri - Statik Voltaj Regülatörleri - Kesintisiz Güç Kaynakları

 • Güç Kontrol Çözümleri

 • AC Motor Sürücüleri - Yerli Üretim Motor Hız kontrol Cihazları

 • Öğütücüler, yoğurma makinaları, mikserler, konveyörler, extrüderler, pompa ve fanlar

 • Folyo bakır sargı teknolojisi

 • Kompakt Şalter koruma ve By-Pass Düzeni

 • Thyristor Tap Changer

 • Sonsuz Ömür

 • Çok Yüksek Düzeltme Hızı

 • Yüksek Güvenirlilik

 • Distorsiyonsuz Çıkış Gerilimi

 • 5000V/Saniye düzeltme hızı

 • Ortam ve yerine uygun özel tasarım

 • Tıbbi Cihazlar,CNC Makinalar için koruma filtreleri

 • Bankalar ve Benzin İstasyonları için modüler tasarımlar

 • Klima, fan, pompa, Çiller grupları gibi demeraj içeren Endüktif yüklerde

 • Hastane, Otel, Fabrika ve Sanayi tesislerinin Enerji Hattı Girişlerinde

 • Kesintisiz Güç Kaynakları - Trafosuz UPS Teknolojisi

 • Kesintisiz Güç Kaynakları - Giriş İzolasyon Trafosu

 • SNMP ve MODBUS uyumlu haberleşme opsiyonları

 • Statik Bypass - Yük'ün şebekeye kesintisiz aktarılma özelliği

 • 3 faz seçicili, regüleli transfer elemanları

 • 90-260V aralığı çalşabilme

 

Sonsuz Ömür...
Datadigital-SVR ,statik voltaj regülatörleri bünyesinde hareketli parça içermeyen statik bir gerilim regülatörüdür. Gerilim regülasyonunu tamamen mikrokontrolör denetiminde digital teknolojiyle milisaniyeler mertebesinde gerçekleştirir. Aşınacak, eskiyecek bakım gerektirecek hiç bir parçası yoktur. Oysa klasik servo motorlu voltaj regülatörlerinde ise motor kollektörleri, degişken trafo firçaları, fırça yatakları gibi mekanik sürtünmeli parçalar hızlı bir aşınma gösterir. Yük altında sürekli çalışmada trafo yüzeyinde ısınma ve aşınmalar hatta voltaj kesintileri meydana gelir.

Yüksek Güvenirlilik...
Datadigital-SVR, Statik Voltaj Regülatörleri tamamen mikrokontrolör denetimli, thyristör kontrollü olup digital teknolojiyle çalışmaktadır. Şebeke voltajının tehlikeli derecede düşük ve yüksek gelmesinde, aşırı akım, aşırı ısı ve çıkış kısa devresi gibi anormal durumlarda kendisini ve beslediği yükü korur. Tüm güçlerde RFI ve EMI filtreleri standart olarak mevcuttur.

 

Çok Yüksek Düzeltme Hızı...
Datadigital-SVR, Statik Voltaj Regülatörleri şebekenin ilk periyodunda gerilimdeki değişimi hissederek, bir periyod (20 milisaniye)de çıkış gerilimini 220V +%2 aralığına sokar. Klasik servo motorlu voltaj regülatörlerinde ise; değişen şebeke voltajının düzeltilmesi bir motor tarafından sürülen fırçaların değişken transformatörün çıkış voltajını ayarlamasıyla sağlanır. Bu aşınma ve hızlı şebeke voltajı değişimlerinde yavaş cevap vermek demektir. Çıkış voltajı düzeltme hızı saniyeler mertebesinde olduğundan beslediği çağdaş elektronik cihazlar için oldukça yavaş sayılmaktadır.

 
Yüksek Kalkış Akımı ...
Datadigital-SVR, Statik Voltaj Regülatörleri ani ve yüksek akımlara dayanıklı yarı iletken elemanlar (thyristör) sayesinde yüksek kalkış akımı gerektiren yüklere çok hızlı cevap vermektedir. Bu yarı iletken elemanlar 20 milisaniye için nominal akımın 10 katına dayanabilmektedir. Oysa servo motorlu voltaj regülatörlerinde ise bir asenkron motorun kalkış demerajında bile, fırçaların kontak noktasında kontak direncinden dolayı çok yüksek sıcaklık meydana gelecek, fırçanın ve transformatörün yüzeyinde tahribata neden olacaktır.
Distorsiyon İçermez ...
Datadigital-SVR, Statik Voltaj regülatörleri, gerilim regülasyonunu static elemanlarla (thyristör) STEP_UP/DOWN yöntemiyle ZERO TRANSFER mantığı içinde gerçekleştirmektedir. Akım transferi sıfır geçişlidir. Dolayısıyla harmonik içermez

 

Koruma Fonksiyonları

 

Aşırı gerilim-düşük gerilim Koruması ;

Cihaz'a bağlı alıcılara giden, en yüksek ve en düşük gerilim değerlerini sınırlar.Kullanıcı bu değerleri ve değerlerin aşımı durumunda alıcılara giden gerilimi kesme zamanını ön panel üzerinden ayarlayarak kontrol edebilir.

 

Aşırı akım - çıkış kısa devre Koruması ;

 

Kurgulanan cihaz gücünün çekeceği nominal akımların, set edilen akım tolerans değerlerinin üstünde olması, akım ve zaman grafiklerinin aşılması ve akımın yükselme hızının tablo değerlerindeki farkı sorgulanarak koruma sağlanır.

 

SAG-SURGE Koruması ;

Şebekede, mikrosaniye mertebesinde oluşan ani çökme, yükselme ve binlerce voltluk sıçramalara karşı alıcıları koruyan'' etkili koruma devresi ''dir. Etkili Koruma devresi genelde hem simetrik hem de asimetrik gerilim dalları biçiminde çalışır.Yani hatlar arası ve hatlar arasından toprağa....
Etkili koruma devresi ; hızlı tepki gösteren supressör diyotlardan oluşan üç kademeli koruma devresi, varistörlerle orta koruma kademesi ve güçlü gazlı aşırı gerilim ileticileri ile kaba koruma olarak desteklenirler.Koruma aşamaları birbirinden ohmik dirençlerle ayrılmıştır. Bu, aşırı gerilimlerin baskılanarak sınırlandırılması ve darbe akımların saptırılması gerektiğinde koruma devresinde gücün en uygun biçimde dağılmasını sağlar. Böylece alıcılara şebekeden aşırı gerilim binmesi mümkün olmayacak biçimde etkili koruma sağlanmış olur.

Kompakt Şalterli Koruma

Regülatör panel üzerinden açma / kapama özelliğine sahiptir.Aşırı Akım ,Aşırı gerilim,düşük gerilim ve çıkış kısa devresi gibi durumlarda cihaz elektronik olarak koruma altına alınır ve çıkış kesilir.Ayrıca Mekanik ayraç olarak Kompakt Şalter açtırılarak extra güvenlik sağlanmış olur.

 

 

''BoosterTransformer'' Uygulaması

500kVA ve 500kVA üstü tüm güçlerde uygulanmaktadır. Harmonik Eliminasyon özelliği yanısıra yük akımının %20'i kadarının yarı iletken üzerinden geçirilmesi, düşük maliyet ve sistemin güvenirliliğinin artmasına olanak sağlamaktadır.
 

 

LCD ön panel

Ön panelde bulunan mimik diyagram sayesinde ilk bakışta cihazın çalışma durumu hakkında bilgi edinilebilir.Farklı dil seçenekleri barındıran LCD display sayesinde cihazın giriş ve çıkış değerleri ( gerilim, akım, frekans ) okunabilmekte ve kalibre edilebilmektedir. Giriş gerilimi alt ve üst seviyeleri regüleli çıkış gerilimi alt ve üst seviyeleri,çıkış gerilimi koruma alt ve üst seviyeleri,aşırı düşük ve aşırı yüksek gerilim kesme zamanları, gerilim kalibrasyonu için negatif ve pozitif polarite ayarları şifre kontrolüyle kullanıcıya sunulan parametrelerdir.

 

1 FAZLI STATİK REGÜLATÖR LCD EKRANI

 

 

İleri Teknoloji Ürünü
Tam Digital Mikroişlemci kontrolü

Kısa Devre Koruması

Aşırı Akım Koruması

Aşırı Gerilim ( Peak ) Koruması

Düşük Gerilim (sag ) Koruması
EMI / RFI Gürültü Filtresi
True RMS-Gerçek efektif ölçme düzeni

True RMS-Gerçek efektif gösterme düzeni
LCD 4X20 Alfanümerik LCD Ekran

Şifre Kontrollü Kullanıcı Parametre Ayarları
Koşulsuz 2 yıl Garanti
 

3 FAZLI STATİK REGÜLATÖR LCD EKRANI

                            

 

STATIC -AVR ÇALIŞMA PRENSİBİ

 

Statik Regülatörün yapısını açıklayan blok diyagramı şekil1 A da verilmiştir. Sistem Disk-diskrriminatör,merkezi kontrol birimi ve güç katı. Şeklinde 3 ana bölümde incelenebilir.Öncelikle diskriminatörde çıkış geriliminin 220V'a tekabül eden referans gerilime göre sapması(V0) beklenir.

Bu sapma ya giriş gerilimindeki yada yük akımındaki değişimden kaynaklanacaktır. Bu durumda diskriminatörün çalışması şu şekilde olur.Çıkış gerilim dedektörü (ÇGD) sürekli olarak çıkışın pozitif ve negatif tepelerini örnekler,bu genliklerle orantılı pozitif bir darbe hem çıkış gerilim karşılaştırıcısına (ÇGK) hemde analog kapıya(AK) uygulanır.ÇGD bir fark hissederse lojik devreden gelen kontrol darbesinden sonra Ak'yı kapatarak ÇGD'nün çıkışı toplayıcıya gönderilir.Böylece merkezikontrol biriminde bulunan seviye seçiciye verilecek gerilim giriş gerilimine ve bu fark gerilimine (>V0) karşılık gelen kontrol gerilimlerinin yönüyle birlikte toplanmasıyla üretilir.Benzer şekilde eğer giriş geriliminin pozitif ve negatif tepelerinde bir fark hissedilirse (Vi) bu fark Ak'yı kapatarak ÇGD'nün toplayıcıya ulaşmasını önler.Toplayıcı sadece girişe bağlı bir işaret üreterek seviye seçiciyeuygulanacak seviyeyi oluşturur.

Seviye seçici ise Look-up Table mantığı ile çalışan hafıza ünitesine gerekli adres bilgisini üreterek hafızanın uygun anahtar kombinezonunu belirlemesini sağlar.Elde edilen bu çıkıştatetikleme devrelerine uygulanır.Bu arada bir kombinezondan bir diğerine geçerken yük akımının dolayısıyla anahtar akımlarının sıfırdan geçtiği an belirlenmelidir. Bu amaçla yük akımı yoluna yerleştirilen uygun bir akım örnek elemanından alınan işaret Sıfır Akım Dedektöründe(SAD) değerlendirildikten sonra lojik devreye verilir.Bu devrede anahtar kombinezonlarının değişiminde etkili olarak ancak akımın sıfır geçişinde yani bir önceki tristör grubunun tamamen kesime gitmesinden sonra yeni anahtarlarıniletimine izin verir.Yük akımı sıfır olduktan sonra uzun süre beklenirse bu kez regülatör çıkışındaki işarette bozulma(distorsiyon) meydana gelir.En sonunda da tristör tetikleme devresinden alınan darbeler güç katındaki anahtar elemanlarına uygulanarak trafo sargılarının kademe değiştirmesi sağlanır.

 

 

DATADIGITAL-SVR, 1 Fazlı Statik Voltaj Regülatörleri .....

 

DATADIGITAL-SVR, 3 Fazlı Statik Voltaj Regülatörleri .....

 

Güç Şeması verilen örnek bir statik regülatörde, değerleri ve sayıları optimize edilmişsekonder sargı gerilimlerinin anahtar elemanları üzerinden çıkışı, istenen değere yakınsayacak şekilde çeşitli kombinezonlarla toplanmaktadır.V1 ve V2 sırasıyla giriş gerilimindeki üst ve alt limitler,Vo regülatör çıkışında kabul edilebilir maksimum gerilim sapması olmak üzere N anahtar sayısı aşağıdaki gibi hesaplanarak sağlanır
Örneğin giriş gerilim aralığı 180-244V olan regülatörde V0=2V alınırsa N=32 olarak bulunur.Fakat bu kadar çok sayıda anahtar elemanı bağlayarak regülatörü tasarlamak çok fazla eleman ve maliyet demektir. Bunun yerine V0 geriliminin katları şeklinde daha yüksek gerilim basamakları oluşturularak anahtar sayısı azaltılabilir. Bunun için uygun seçilmiş tam sayıların çarpımları N sayısını verecek şekilde farklı kombinasyonlar elde edilerek belli bir anda minumum sayıda anahtar çalışılır.elemanın iletimde olduğu durum belirlenmeye çalışılır.

 

Örnek olarak ele alınan Statik Regülatör 180-224V giriş aralığında farklı Cos değerine(Cos =1,0.5,-0.5) sahip yükler için 5A sabit yük akımında test edildiğinde çıkış geriliminin 220V+_ 1V aralığında kaldığı görülmektedir.Bu aralığın Türkiye koşulları için fazlasıyla iyi olduğu açıktır.Öte yandan çıkış geriliminin yük akımına bağlı olarak (1 - 12A ) aralığında deği-şimi Cos=1 sbt deneysel sonuçlardan haraketle verilirse Şekil 1B elde edilir. Şekil 1C ‘de isegöz önüne alınan regülatörün farklı cos değerleri için ( Cos=1, 0.5, -0,5) giriş ve çıkış osilogramları verilmiştir.Bu osilogramlar incelenirse giriş ve çıkış dalga şekilleri arasında biçimsel farkın olmadığı dolayısıyla sistemin pratik olarak harmonik getirmediği söylenebilir. Sonuç olarak incelenen regülatörün en temel özellikleri arasında öncelikle statik olmasının getirdiği düzeltme hızının yüksek oluşu( 50Hz'den fazla 20 ms.) Arıza riskinin düşüklüğü ve bakım ihtiyacının bulunmayışı ile oldukça sessiz çalışması sayılabilir.Bunlara ilave olarak iyi bir çıkış regülasyonuyla beraber dar bir çıkış aralığına sahip olması ve hiç harmonik içermemesi sıralanabilir.Bütün bunlar ise kuşkusuz iyi bir regülatörden beklenen özelliklerdir.

 

 

 

 

 

 

 

Regülatörler hakkında detaylı bilgi için www.adataelektronik.com